Πιστοποιήσεις ISO | OHSAS | HACCP | CE

Στον τομέα των Πιστοποιήσεων, σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε, εξελίσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001 (OHSAS 18001), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 , Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001, Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001, Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000, Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301, Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ISO 41001, Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου ISO 14064-1, Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000(HACCP) που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρισης.

Επίσης προσφέρουμε υπηρεσίες για την πιστοποίηση των προϊόντων δομικών κατασκευών (CE).

Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top