Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι η παλιά υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) πως οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να διατηρούν την αξιοπιστία και την ασφάλειά τους. Στα πλαίσια αυτά, πρέπει να διενεργείται τόσο αρχικός έλεγχος (πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της). Παράλληλα, πρέπει να διενεργούνται επανέλεγχοι σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του Προτύπου HD-384. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση ως εξής:

 

Για κατοικίες κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια

Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε επτά (7) χρόνια

Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού κάθε ένα (1) χρόνο

Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) κάθε ένα (1) χρόνο και άμεσα εφόσον έχει προηγηθεί διακοπή της σύνδεσης.

Εφόσον υπάρξει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, ή η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (πλημμύρα ή σεισμό), ή εφόσον συμβούν σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία) ή εφόσον υπάρξει καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων, πρέπει να γίνει άμεσος επανέλεγχος της εγκατάστασης και έκδοση νέου πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.

 

 

Η ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου είναι απαραίτητη (και απαιτείται να βρίσκεται σε ισχύ) για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα που εκδίδεται ο λογαριασμός κάθε ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. (Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.7.5/1816/88, ΦΕΚ 470/Β'/2004).

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ενεργειακό Πιστοποιητικό
Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top