Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Το Ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Α) Ενεργειακό πιστοποιητικό για μεταβίβαση – πώληση

 

Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακό πιστοποιητικό) υφίσταται για πωλήσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων εμβαδού άνω των 50 τ.μ. Εξαιρούνται οι αποθήκες και οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

B) Ενεργειακό πιστοποιητικό για ενοικίαση

 

 

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακό πιστοποιητικό) είναι υποχρεωτική για ενοικίαση κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων, συνολικού εμβαδού άνω των 50 τ.μ. (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.). Εξαιρούνται οι αποθήκες και οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top