Υπηρεσίες Εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου Ποιότητας

Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα συγχρηματοδοτούμενα (ΕΣΠΑ) ή δημοσίων επενδύσεων(ίδιοι πόροι) περιληπτικά είναι το παρακάτω:

 • Κ.Υ.Α 64517/Ε.Υ.Σ 6195, (Φ.Ε.Κ. 1539/Β/ 17.10.2003), των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, περί ρύθμισης όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.).
 • Κ.Υ.Α. 8017/A.Πλ.1259/07 (Φ.Ε.Κ. 260 Β/27-2-2007) περί τροποποίησης της Κ.Υ.Α. 64517 /Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Φ.Ε.Κ. 1539/Β/17.10.2003) των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 • Κ.Υ.Α. 56126/Α.Πλ. 8055/11 (Φ.Ε.Κ. 2903 Β/21-12-2011) περί τροποποίησης της Κ.Υ.Α. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Φ.Ε.Κ. 1539/Β/17.10.2003) των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 • N. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116 Α/18-6-2008), άρθρο 59 παραγρ. 3.

Επίσης έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) Φ.Ε.Κ. Β 2221/30.07.2012.

Οι περικοπές που αφορούν στην μη άρτια τεκμηρίωση και πληρότητας των στοιχείων του Φακέλου του Έργου φθάνουν τα 73.500€ (N. 3669/2008, άρθρο 176 παραγρ. 3.).

Αυτό σημαίνει πως η Οργάνωση και ο Έλεγχος της Ποιότητας σε ένα έργο κρίνεται απαραίτητη και είναι η ίδια είτε το έργο έχει προϋπολογισμό 50.000€ είτε 100εκ.€.

Οι υπηρεσίες που θα σας προσφέρουμε ενδεικτικά είναι οι παρακάτω:

 1. Α' Φάση - Αρχική οργάνωση:
  • Σχεδιασμός του οικονομικότερου Πλάνου / Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας.
  • Σχεδιασμός του Προγράμματος Εργασιών , Δειγματοληψιών και Δοκιμών.
  • Σχεδιασμός όλων των εντύπων δοκιμών και οργάνωσης της ποιότητας.
  • Σχεδιασμός όλων των φύλλων ελέγχου εργασιών.
  • Αναθεώρηση / Συγγραφή του Προγράμματος Ποιότητας Έργου(Π.Π.Ε.) και ανάπτυξη όλων των απαραίτητων διαδικασιών του στα πρότυπα του ΕΛΟΤ ISO 10005:2005 καθώς και των συμβατικών υποχρεώσεων που απαιτούνται για το έργο (Διαδικασίες Ποιότητας, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου Εργασιών).
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα δοκιμών ελέγχου ποιότητας.
  • Εύρεση του οικονομικότερου και αξιόπιστου εξωτερικού εργαστηρίου για τις απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές.
 2. Β' Φάση - Συνεχής επιτήρηση και οργάνωση στα στάδια προόδου του έργου:
  • Επίβλεψη του Πλάνου / Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας.
  • Επίβλεψη του Προγράμματος Εργασιών, Δειγματοληψιών και Δοκιμών.
  • Συμπλήρωση όλων των εντύπων δοκιμών και οργάνωσης της ποιότητας.
  • Συμπλήρωση όλων των φύλλων ελέγχου εργασιών.
  • Την τεκμηρίωση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Ενδεικτικά Αναφέρονται: Τεκμηρίωση Διαδικασιών Ποιότητας, Εκθέσεις Επιθεωρήσεως εφαρμογής Π.Π.Ε. & τήρησης των αρχείων, επιθεωρήσεις υπεργολάβων, ανασκοπήσεις, εγκρίσεις υλικών, ενσωματούμενου εξοπλισμού).
  • Την επεξεργασία όλων των αποτελεσμάτων δοκιμών ποιοτικών ελέγχων από το εξωτερικό συνεργαζόμενο εργαστήριο.
  • Προκαθορισμένες επισκέψεις / επιθεωρήσεις επιτόπου στο έργο και στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.
  • Συνεργασία για την εξεύρεση λύσης σε πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται στο έργο κατά την διάρκεια της κατασκευής.
  • Υποδείξεις για την πληρότητα του συνόλου του Φάκελου του έργου σύμφωνα με τις Συμβατικές Υποχρεώσεις(Έργα ΕΣΠΑ) του Αναδόχου και για τυχόν ελέγχους (π.χ. Διαχειριστική Αρχή, ΕΔΕΛ, ΕΣΠΕΛ κ.α.).
  • Παρουσία και υποστήριξη κατά την εξωτερική επιθεώρηση από τους παραπάνω φορείς

Οι παραπάνω υπηρεσίες των δύο φάσεων αφορούν την συνεργασία μας για έργα τα οποία βρίσκονται στην έναρξη ή σε πρώιμο στάδιο. Για έργα σε προχωρημένο στάδιο ή αποπερατωμένα οι δύο φάσεις γίνονται μία.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και διευκρινήσεις σχετικά με την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας 210-5068689 , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Επίβλεψη Κατασκευής / Διοίκηση Έργου »
Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top