Πελάτες

Στην δεκαετή και πλέον δραστηριότητά μας, ένα ευρύ φάσμα με μεγάλες αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις απολαμβάνουν τις καινοτόμες υπηρεσίες μας και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουμε, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Στην διάρκεια αυτή επιτύχαμε να έχουμε υπό την εποπτεία μας πάνω από 800 Τεχνικά έργα διαφόρων αντικειμένων (Έργα Οδοποιΐας, Υδραυλικά, Οικοδομικά, Λιμενικά κλπ.), των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 900εκ.€, καθώς επίσης αναπτύξει έναν μεγάλο αριθμό συστημάτων Διαχείρισης.
Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικές:

 
Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top